Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 8

Oorspronkelijk artikel

Sociale indicatoren en het gebruik van intramurale GGZ-voorzieningen door volwassenen in Drenthe

S. Sytema, F.G. Brook, R. Giel

Een intrigerende vraag is waarom in de ene regio meer mensen van GGZ-voorzieningen gebruik maken dan in een andere. Met behulp van het Register Drenthe voor de Geestelijke Gezondheidszorg werd per Drentse gemeente de opnameratio bepaald (ten minste één opname in 1986 of 1987 per 10.000 van de bevolking) van de bevolking van 20 tot 65 jaar. Door middel van factoranalyse werden drie sociale indicatoren gevonden, waarvan twee (stad/platteland en economische status) 50% van de variantie in de opnameratio's van de 34 gemeenten konden verklaren. Vervolgens werd per diagnostische categorie een logit-model gepast, waarin naast de stad/platteland-factor, persoonsgebonden demografische variabelen als voorspellers van de hoogte van de opnameratio waren betrokken. De tegenstelling: stad/platteland blijkt ook dan nog, onafhankelijk van diagnose, geslacht, burgerlijke staat en leeftijd, van invloed op de hoogte van de opnameratio.