Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 7

Oorspronkelijk artikel

De toepassing van clonidine in de kinder- en jeugdpsychiatrie

W.B. Gunning, R.F. Ferdinand, J.C. de Vrijer, R.B. Minderaa

Clonidine in lage dosering wordt de laatste jaren steeds vaker toegepast bij kinderen met een Syndroom van Gilles de la Tourette en bij hyperactieve kinderen. Er wordt een overzicht gegeven van wat uit de literatuur bekend is over het effect van clonidine bij kinderen met deze aandoeningen. Voorts worden de resultaten gerefereerd van open behandeling met clonidine bij 54 kinderen met een Syndroom van Gilles de la Tourette, 26 kinderen met een Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en 16 hyperactieve kinderen met een Pervasive Developmental Disorder. Bij 60-70% van de kinderen was er sprake van een klinisch zinvolle verbetering. Er is behoefte aan een gecontroleerd onderzoek naar de effecten van clonidine bij kinderen met deze aandoeningen.