Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Medische psychologie en psychosomatiek

Assessment in Behavioral Medicine

Vingerhoets, A. (Red.)

Brunner Routledge, East Sussex 2001 491 pagina's, ISBN 1 58391 227 4, £24,95

Gedurende de voorbije decennia hebben meerdere onderzoeken het belang aangetoond van psychologische factoren - percepties, cognities, emoties, en gedrag - voor de lichamelijke gezondheid en de wijze waarop patiënten omgaan met hun ziekte. In dit verzamelwerk bespreken specialisten het in kaart brengen (assessment) van de genoemde factoren.

Na enkele methodologisch georiënteerde hoofdstukken komt een hele reeks specifieke onderwerpen aan bod, telkens vanuit assessmentperspectief: blootstelling aan stress; coping met ziekte; sociale steun; ziekteperceptie; persoonlijkheid in relatie tot gezondheid; levensstijl; therapietrouw; pijn; vermoeidheid; levenskwaliteit; gedragsinterventies; fysiologische, endocrinologische en immunologische parameters.

Het unieke van dit boek is dat het een theoretische state-of-the-art omvat in al deze domeinen, en tegelijk concrete handvatten biedt voor de praktijkgerichte clinicus of onderzoeker, in de vorm van een inventarisatie van bruikbare meetinstrumenten. Bovendien brengen handige schema's en 'boxen' met een korte beschrijving van in het oog springende onderzoeksresultaten, heel wat 'reliëf' in het boek, waardoor het een nog grotere didactische waarde krijgt.

Zonder meer aan te bevelen aan allen die op het grensvlak van geneeskunde en psychologie werkzaam zijn!

B. van Houdenhove