Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Inhoud nummer 2003/12

Boekbesprekingen

Varia

Leven en ziektegeschiedenis van Vincent van Gogh. 'Een rollende steen gadert geen mos'

Meekeren, E. van

Varia

Zal het ons ooit nog goed komen. Over psychiatrie, psychotherapie en andere ingewikkeldheden

Hoogduin, K.

Varia

Verder. Over rouw na suïcide

Polet, A.

Varia

Wegwijs in de psychiatrie

Ras, H.J.C., van der Feltz-Cornelis, C.M., & van Eijk, I.

Varia

Adult Crying. A biopsychosocial Approach

Vingerhoets, A.J.J.M., & Cornelius, R.R. (Red.)

Varia

The therapist's internet handbook

Stamps, R.F., & Barach. P.M.

Varia

Ontwikkelingen in de psychomotorische therapie. In de reeks Cure en Care

Probst, M., & Bosscher, R.J. (Red.)