Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 3

Oorspronkelijk artikel

De bruikbaarheid van de diagnose borderline

J.W. Hummelen

Dit artikel beschrijft hoe de betekenis van de diagnose borderline afhangt van het gehanteerde concept (DSM-III, Gunderson en Kernberg). Ingegaan wordt op hoe factoren als behandelmodel, samenstelling van de populatie en setting het stellen van de diagnose borderline beïnvloeden. Geconcludeerd wordt dat de bruikbaarheid van de diagnose borderline, vanwege het ontbreken aan relevant validiteitsonderzoek, niet is aangetoond. Een exploratief onderzoek naar de validiteit van het DSM-III-borderline-concept wordt gepresenteerd. Onderzocht werd of er verschillen bestaan tussen DSM-III-borderline- en neurotische patiënten ten aanzien van: a. de wijze van reageren op problemen; b. behandeleffecten bij opname in een psychotherapeutische gemeenschap. Bij het onderzoek werden geen verschillen tussen beide groepen gevonden. Gepleit wordt voor het gebruik van het borderline-concept van Kernberg bij het onderzoek naar de validiteit van het borderline-concept.