Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 11, 687 - 696

Overzichtsartikel

Over het simuleren van cognitieve stoornissen

M. Jelicic, H. Merkelbach, M. Cima

achtergrond  Het simuleren van cognitieve stoornissen komt soms voor bij patiënten die verwikkeld zijn in een letselschadeprocedure, maar ook bij verdachten van misdrijven. Als het om letselschadeprocedures gaat, kunnen patiënten cognitieve stoornissen aandikken of simuleren om er financieel op vooruit te gaan. Verdachten willen nog wel eens amnesie en andere cognitieve afwijkingen veinzen in de hoop op strafvermindering.
doel  Een overzicht geven van de prevalentie van het simuleren van cognitieve stoornissen en van methoden waarmee simulatie op te sporen valt.
methode  Selectief literatuuronderzoek met behulp van PsycINFO en Medline zowel naar de prevalentie van het simuleren van cognitieve stoornissen bij patiënten die verwikkeld zijn in een letselschadeprocedure en bij verdachten, als naar methoden waarmee simuleren kan worden opgespoord.
resultaten  Het simuleren van cognitieve stoornissen komt soms voor bij patiënten die verwikkeld zijn in een letselschadeprocedure. Gespecialiseerde tests en vragenlijsten kunnen bij zulke patiënten gebruikt worden om simulatie te detecteren. Het veinzen van amnesie voor een misdrijf  komt nogal eens voor bij verdachten. Om te onderzoeken of dit geheugenverlies organisch of gesimuleerd is, kan worden nagegaan of de amnesie voldoet aan de specifieke kenmerken van een organische amnesie. Er bestaat ook een speciale procedure, Symptom Validity Testing, om te onderzoeken of de amnesie echt of gesimuleerd is.
conclusie  Clinici moeten beducht zijn op simulatie van cognitieve stoornissen bij patiënten die verwikkeld zijn in letselschadeprocedures en verdachten van misdrijven. Gespecialiseerde tests, vragenlijsten en procedures kunnen behulpzaam zijn bij de opsporing van gesimuleerde cognitieve afwijkingen.

trefwoorden amnesie, cognitieve stoornissen, simuleren