Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 11, 677 - 685

State-of-the-art-artikel

Depressies bij de ziekte van Parkinson

A.F.G Leentjens

samenvatting  Depressieve stoornissen komen vaak voor bij patiënten met de ziekte van Parkinson en kunnen een negatief effect hebben op de zelfredzaamheid, de cognitieve prestaties en de kwaliteit van leven. Door de deels gemeenschappelijke symptomatologie van beide aandoeningen is het soms moeilijk om een depressieve stoornis bij een patiënt met de ziekte van Parkinson te herkennen. De behandeling wordt gecompliceerd doordat de onderliggende pathofysiologie maakt dat het moeilijk kan zijn de stemmingsklachten te behandelen zonder neveneffecten op de motoriek en cognitie. In dit narratieve overzicht wordt de actuele stand van zaken besproken met betrekking tot de epidemiologie, etiologie, pathofysiologie en behandeling van depressies bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Er blijken nog veel onduidelijkheden te zijn. In het bijzonder op het gebied van de behandeling is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek verricht om een richtlijn voor de klinische praktijk op te stellen.

trefwoorden depressie, ziekte van Parkinson