Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 1, 58 - 61

Letter to the editor

reactie op 'Comorbiditeit van psychiatrische stoornissen in de Nederlandse bevolking...' betreffende de gevoeligheid van de cidi voor psychotische stoornissen

P.M.A.J. Dingemans