Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 4

Editorial

C. Baeken

Rising levels of PTSD from recent warzones: a role for non-invasive stimulation methods?, 238 - 239

New research

J. Broer, H. Koetsier, C.L. Mulder

The number of compulsory admissions continues to rise: Implications for the new Dutch law on obligatory mental health care, 240 - 247

Review article

K.M. van Steenbergen-Weijenburg, C.M. van der Feltz-Cornelis, T.B. van Benthem, E.K. Horn, R. Ploeger, J.W. Brals, C. Leue, J. Spijker, L. Hakkaart-Van Roijen, F.F.H. Rutten, A.T.F. Beekman

Collaborative care for co-morbid major depressive disorder in chronically ill outpatients in a general hospital, 248 - 257

Review article

A.E. Dingemans, E.F. van Furth

EDNOS is an eating disorder of clinical relevance, on a par with anorexia and bulimia nervosa, 258 - 264

Commentaar

H.L. Van, T. Ingenhoven, N. Draijer

Not Otherwise Specified Disorders in DSM: Usefulness and necessity, 265 - 267

Essay

M. Morrens, J. De Fruyt, T. Pattyn, M. Surmont, G Pieters

Ethical advice regarding the relationship between psychiatrists and the pharmaceutical industry, 268 - 273

Commentaar

A.H. Schene

Hoe streng willen wij zijn in de aanpak van belangenverstrengeling?, 274 - 275

Short report

B.B. Sizoo, G. Glas

Mandatory insurance for human test-subjects parti-cipating in medical trials is in fact rarely mandatory, 276 - 279

Case report

E.M. Veltman, D. Rhebergen, E. van Exel, M.L. Stek

Hashimoto encephalitis and depression, 280 - 283

Opinion

J. van Os, W. Boevink

Discussion about the non-existence of schizophrenia; is there an elephant in the room?, 285 - 287

Dutch-Flemish research

H. El Marroun

SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap en autismekenmerken bij het kind, 288 - 288

Dutch-Flemish research

Cognitieve achteruitgang in de fase voor dementie, 289 - 290

Referaat

N. Kieviet, A. Honig

De relatie tussen antidepressivagebruik tijdens de zwangerschap en prematuriteit, 291 - 292

Psychiatrie van de Toekomst

G. van de Kraats, K. Goethals

Vroege interventies voorkómen psychiatrische stoornissen en criminaliteit op volwassen leeftijd, 293 - 293

Letter to the editor

C.N. Houwert-Steins Bisschop, J.B. Zantvoord, M.W.J. Machielsen, M. Koeter, W. van den Brink

‘Dosisreductiestrategie in plaats van onderhouds-behandeling na eerste psychose: op lange termijn tweemaal zo vaak herstel’ Houwert-Steins Bisschop e.a., 305 - 308

Reviews