Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 11, 764 - 765

2014 69 cover first

General Psychiatry

DSM-5. Handbook of differential diagnosis

Michael B. First

APA, Arlington 2014 322 pagina’s, isbn 978-15-856-2462-1, $ 57,-

Dit boek biedt de clinicus een mogelijkheid om stapsgewijs tot een diagnose te komen en de formulering van een differentiaaldiagnose te vergemakkelijken. Het boek is verdeeld in drie hoofdstukken.

In het eerste hoofdstuk, ‘Differential diagnosis step by step’, worden differentiaaldiagnostische thema’s besproken die men bij iedere patiënt moet overwegen. Dit gebeurt door de volgende zes stappen te doorlopen: 1. het uitsluiten van nagebootste stoornissen; 2. het uitsluiten van middelengebruik als etiologische factor; 3. het uitsluiten van een onderliggende somatische stoornis; 4. het vaststellen van de specifieke hoofdstoornis; 5. het differentiëren van aanpassingsstoornissen van niet anders omschreven of ongespecificeerde stoornissen; en 6. het nemen van de beslissing of er sprake is van ziekte of normaliteit.

In het tweede hoofdstuk, ‘Differential diagnosis by the trees’, wordt de differentiaaldiagnose besproken met een ‘bottom-up’-benadering, dat wil zeggen uitgaand van de klachten van de patiënt. De auteur beschrijft vervolgens 29 beslisbomen, waarin hij bij elk van deze beslisbomen aangeeft welke dsm-5 diagnoses men moet overwegen bij dat specifieke symptoom.

In het derde hoofdstuk, ‘Differential diagnosis by the tables’, gaat het om de differentiaaldiagnostiek op een later tijdstip tijdens de diagnostiekfase, namelijk als de clinicus al een voorlopige diagnose heeft vastgesteld, maar er voor de zekerheid nog een controle dient plaats te vinden of er niets over het hoofd gezien is. Dit hoofdstuk bevat maar liefst 66 differentiaaldiagnostische tabellen: één voor iedere belangrijke dsm-diagnose. Achterin het boek vindt u nog de gehele dsm-5-classificatie, een alfabetische index van de beslisbomen en een alfabetische index van de differentiaaldiagnostische tabellen.

Dit is geen boek om te lezen, maar om iets in op te zoeken. De opbouw is gedegen, maar te complex en het gebruik te omslachtig om in de dagelijkse praktijk even iets in op te zoeken. Ik kan me voorstellen dat het een nuttige bijdrage kan leveren bij complexe casuïstiek. Echter, ik denk niet dat dit een ‘must have’ is voor iedere behandelaar. Ten slotte kan het boek misleidend zijn omdat het uitgaat van de dsm-5. Dit is een classificatiesysteem in plaats van een diagnostisch systeem en de titel kan dus misschien valse verwachtingen scheppen.

T. van Amelsvoort