Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 995 - 996

2013 143 cover schatzb opt

Psychofarmaca

Essentials of clinical psychopharmacology (3de druk)

Alan F. Schatzberg, Charles B. Nemeroff, red.

American Psychiatric Publishing, Arlington 2013 xxii + 877 pagina’s, isbn 978-15-856-2419-5, ₤ 104,- ($ 159,-)

Essentials of clinical psychopharmacology is de verkorte versie van het American Psychiatric Press textbook of psychopharmacology , waarvan in 1995 de eerste en in 2009 de vierde editie is verschenen. De huidige derde editie van de Essentials is een geactualiseerde verkorting van de vierde editie van dit Textbook . Het boek heeft 43 hoofdstukken en bevat bijdragen van in totaal 92 auteurs, van wie 88 uit de Verenigde Staten. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat voornamelijk uit monografieën van de belangrijkste psychofarmaca. Het tweede deel beschrijft de medicamenteuze behandeling van de belangrijkste psychiatrische beelden. De verkorte versie is bedoeld voor toepassing in de dagelijkse praktijk door clinici, die geen tijd hebben voor het lezen van het Textbook .

In de monografieën wordt summier ingegaan op de geschiedenis, de structuur-werkingsrelaties, de farmacodynamische en farmacokinetische eigenschappen, de toepassingsgebieden, bijwerkingen en geneesmiddeleninteracties. Het is wat uitvoeriger opgeschreven dan in het Farmacotherapeutisch kompas (http://www.fk.cvz.nl), maar geeft niet veel meer informatie. Wel heeft elk hoofdstuk een uitvoerige bibliografie. De hoofdstukken van het tweede deel geven een summiere beschrijving. Het laatste hoofdstuk gaat over psychofarmaca bij zwangerschap en lactatie. Het boek is voorzien van een uitvoerig zakenregister.

Het boek is door en door Amerikaans. Dit blijkt uit de keuze van de besproken psychofarmaca, de afkomst van de auteurs en de literatuurverwijzingen. Een verkorte versie voor de dagelijkse praktijk klinkt sympathiek, maar in feite is het boek veel te lijvig en te breedsprakig om daarvoor geschikt te zijn. Nederlandse voorschrijvers kunnen beter het genoemde Farmacotherapeutisch kompas raadplegen voor dagelijks gebruik en het Textbook of een ander naslagwerk om specifieke gegevens op te zoeken.

A.J.M. Loonen