Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 7, 535 - 542

Onderzoeksartikel

De therapeutische alliantie als voorspeller in de behandeling van jongeren

P. van Benthem, R. Spijkerman, P. Blanken, M. Kleinjan, R.R.J.M. Vermeiren, V.M. Hendriks

Achtergrond De kwaliteit van de therapeutische alliantie is een belangrijke factor in de behandeling van zowel volwassen als adolescente patiënten in de psychiatrie. Er is echter nog weinig bekend over het belang van de therapeutische alliantie in de jeugdverslavingszorg.
Doel Inzicht in het belang van de eerste indruk van de therapeutische alliantie voor behandeluitkomsten in de jeugdpsychiatrie en jeugdverslavingszorg waarbij de voorspellende waarde van het gecombineerde perspectief van zowel jongere als behandelaar werd onderzocht.
Methode 127 jongeren en hun behandelaars namen deel aan een prospectieve klinische cohortstudie met als primaire uitkomstmaat een gunstige/ongunstige behandeluitkomst na 4 maanden behandeling. Direct na de eerste behandelsessie werd aan jongeren en behandelaars gevraagd om de therapeutische alliantie te beoordelen.
Resultaten De resultaten van de alliantiebeoordelingen na de eerste sessie door jongeren en behandelaars in de jeugdpsychiatrie en jeugdverslavingszorg bleken voorspellend voor de behandeluitkomsten na 4 maanden. Met name het perspectief van de jongeren en behandelaars tezamen bleek een sterke voorspeller. Het percentage jongeren met een gunstige behandeluitkomst was veel lager (23%) wanneer beide beoordelaars de alliantie als zwak beoordeelden dan wanneer beiden de alliantie als sterk beschouwden (70%).
Conclusie Deze studie ondersteunt het belang van een tweeledig perspectief op de therapeutische alliantie voor het voorspellen van behandeluitkomst bij jongeren in de jeugdpsychiatrie en jeugdverslavingszorg.