Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 2, 111 - 114

Overzichtsartikel

De beste behandeling voor depressie is vroegsignalering en preventie bij jeugdigen

S.P.A. Rasing, J. Spijker, Y.A.J. Stikkelbroek, D.H.M. Creemers

Achtergrond Een focus op een preventieve en proactieve aanpak binnen en buiten de jeugd-ggz kan eraan bijdragen om de ernst van psychische problemen bij jongeren minder groot te laten worden en de kans op therapieresistentie te verkleinen. Doel De mogelijkheden laten zien om de jeugd-ggz proactiever te organiseren. Methode Bespreken van nieuwe benaderingen in de bestaande literatuur en voorbeelden uit de praktijk. Resultaten Het is essentieel dat jongeren eerder interventies ontvangen die passen bij de ernst van de problematiek. Vroegsignalering en preventie kunnen systematisch uitgevoerd worden in samenwerking tussen ggz, GGD en onderwijs. Daarnaast is het noodzakelijk dat jongeren op basis van hun prognose de juiste (specialistische) zorg ontvangen. Conclusie De zorg voor jongeren met (sub)klinische depressieve klachten kan proactiever worden ingericht. Daarbij zijn er mogelijkheden op het gebied van preventie en behandeling en op termijn in het gepersonaliseerd aanbieden van behandeling.