Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 8, 640 - 649

Overzichtsartikel

Psychedelica bij de behandeling van PTSS

E. Vermetten, E. Krediet, T. Bostoen, J.J. Breeksema, R.A. Schoevers, W. van den Brink

achtergrond Een posttraumatische stressstoornis (ptss) is vaak een chronische aandoening, ondanks de beschikbaarheid van diverse bewezen effectieve behandelopties. De toepassing van psychedelica biedt nieuwe behandelmogelijkheden.
doel Een overzicht van effectstudies, therapeutische context en mogelijke werkingsmechanismen van verschillende soorten psychedelica bij de behandeling van ptss.
methode ‘Scoping review’ van de bestaande literatuur voor mdma, ketamine, en klassieke psychedelica.
resultaten Verschillende rct’s laten zien dat mdma-ondersteunde psychotherapie tot een langdurige reductie in ptss-symptomen kan leiden. Ketamine lijkt op basis van een klein aantal studies bij te kunnen dragen aan tijdelijke verlichting van ptss-symptomen. Momenteel wordt onderzocht of het gebruik van ketamine in combinatie met psychotherapie kan leiden tot een duurzame vermindering van klachten. Klassieke psychedelica (zoals psilocybine en lsd) initiëren psychoactieve effecten (bijv. op het gedrag of de beleving) die mogelijk kunnen bijdragen aan de psychotherapeutische behandeling van ptss, maar zijn nog niet onderzocht in gecontroleerde studies. De positieve effecten die gerapporteerd worden, reiken verder dan ptss-klachten alleen.
conclusie Psychedelica kunnen worden ingezet als katalysator voor de psychotherapeutische behandeling van ptss. Het meeste bewijs bestaat voor mdma-ondersteunde psychotherapie; er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar ketamine en klassieke psychedelica. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of het gebruik van psychedelica kan worden geïntegreerd in het aanbod van beschikbare behandelopties voor ptss.

trefwoorden ketamine, mdma, medicatie-ondersteunde psychotherapie, psychedelica, ptss