Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 10, 588 - 593

Korte bijdrage

Hersenstimulatie: de meest directe vorm van neuromodulatie

T.A. de Graaf, C. Baeken, P. Sienaert, A. Aleman, A.T. Sack

achtergrond Hersenstimulatie is de meest directe vorm van neuromodulatie. Directe hersenstimulatie is in feite een oude traditie, maar ‘niet-invasieve hersenstimulatie’ is recenter.
doel Presenteren van een overzicht van het huidige arsenaal aan niet-invasieve hersenstimulatiemethoden.
methode We bespreken per stimulatiemethode de principes, voor- en nadelen, en de klinische toepasbaarheid en de toepasbaarheid in onderzoek en bespreken het potentieel van niet-invasieve hersenstimulatie als behandelmethode voor neuropsychiatrische aandoeningen.
resultaten Niet-invasieve hersenstimulatie onderscheidt zich doordat het een zeer directe vorm van neuromodulatie is, hoewel deze niet invasief, schadelijk of pijnlijk is. De effecten van korte stimulatie zijn tijdelijk, wat de toepasbaarheid in experimenteel onderzoek ten goede komt. Echter, tijdelijke effecten kunnen blijvende gevolgen hebben in klinische zin, als neuroplasticiteit wordt bevorderd met rehabilitatie of symptoomvermindering ten doel.
conclusie Terwijl de waarde van niet-invasieve hersenstimulatie in onderzoek buiten kijf staat, wordt de effectiviteit als behandelingsmethode nog geëvalueerd. Desondanks lijkt de evidentie voor de werkzaamheid van hersenstimulatie voor de behandeling van sommige aandoeningen inmiddels dermate groot dat over een Europese regeling en vergoeding vanuit de basisverzekering moet worden nagedacht.

trefwoorden depressie, neuromodulatie, neurostimulatie, rTMS, tDCS