Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 10, 726 - 726

2018 64 cover bermudes

General Psychiatry

Transcranial magnetic stimulation – Clinical applications for psychiatric practice

Richard A. Bermudes, Karl I. Lanocha, Phillip G. Janicak (red.)

American Psychiatric Association Publishing, Washington 2018 226 pagina’s, ISBN 978-16-153-7105-1, $ 65,-

Dit boek werd opgesteld met als doel om clinici met interesse voor neuro­stimulatie een gedegen overzicht te geven over transcraniële magne­tische stimulatie (TMS). Het boek, meer geschreven voor de Amerikaanse markt, bestaat uit 10 hoofdstukken gespreid over iets meer dan 200 pagina’s, waarbij voornamelijk de behandeling van depressie aan bod komt.

In de eerste zes hoofdstukken staan de auteurs uitgebreid stil bij de toepassing van TMS bij patiënten met een depressie. Zij beschrijven niet alleen de acute behandeling, de combinatie met medicijnen, met andere stimulatiemethoden en met psychotherapie, maar ook wat er dient te gebeuren wanneer de
TMS-behandeling is afgerond.

Het boek leest vlot en is goed toe-
gankelijk zowel voor de clinicus die voor het eerst kennismaakt met deze techniek als voor de TMS-behan­­-
delaar met enige ervaring. Belangrijke aandachtspunten worden overzichtelijk nog eens na elk hoofdstuk herhaald. Mooi is ook dat de auteurs in elk hoofdstuk enkele klinische vignetten hebben opgenomen, wat het boek een meerwaarde geeft voor de klinische praktijk.

Jammer is dat de auteurs zich baseren op iets oudere literatuur, waardoor nieuwere ontwikkelingen in dit domein niet voldoende aan bod komen. Dit is ook zo voor hoofdstukken zeven en acht, waar de auteurs in het ene hoofdstuk TMS vergelijken met elektroconvulsieve therapie (ECT) en in het andere hoofdstuk TMS-behandeling bij speciale populaties van patiënten met een depressieve stoornis bespreken.

De laatste twee hoofdstukken geven kort een overzicht van de TMS-
toepassing bij andere psychiatrische aandoeningen, en van de verschil­-
lende TMS- apparaten die er op de markt zijn.

Geïnteresseerden in TMS-behan-
deling van andere aandoeningen dan depressie komen hier duidelijk minder aan hun trekken. Toch is dit boek zeker een aanrader voor clinici die TMS willen gebruiken voor de behandeling van hun patiënten, maar dan voornamelijk voor de depressieve stoornis.

C. Baeken, psychiater, Brussel