Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 2, 132 - 133

2017 238 cover achilles

General Psychiatry

Handboek spoedeisende psychiatrie (3e, geh. herz. druk)

R.a. Achilles, R.j. Beerthuis, W.m. Van Ewijk, J.b. Zoeteman

De Tijdstroom, Utrecht 2017 763 pagina’s, isbn 978-90-589-8043-4, € 65,-

Een eerste editie van dit handboek verscheen in 2006, een tweede in 2011 en een derde in 2017. Wat betreft lijvigheid en prijs is het boek onderhevig aan een jojo-effect: 683 pagina’s voor € 65 (2006), 564 pagina’s voor € 69 (2011), 763 pagina’s voor € 65 (2017). Als motivatie voor deze geheel herziene druk verwijzen de redacteuren in hun inleiding naar o.a. andere eisen over snelheid en veiligheid van zorg, nieuwe organisatiestructuren en vormen van samenwerking, een focus die verschuift van crisisbestrijding en symptoomreductie naar herstel.

Trouw aan de eerste editie hanteren zij nog steeds een combinatie van een dimensionale en categoriale benadering. De dimensionale benadering weerspiegelt zich in het inleidend deel, het deel over algemene werkwijze (met o.a. hoofdstukken over diagnostiek en indicatiestelling, agressie-inschatting, suïcide en suïcidepogingen, en farmacotherapie) en het deel over kwaliteit en management. De categoriale benadering weerspiegelt zich in het deel over diagnostiek per ziektebeeld en het deel over diagnostiek per groep (verstandelijke beperking, kinderen en jeugd, ouderen, niet-westerse mensen, dak- en thuislozen, forensische psychiatrie). Vanuit het oogpunt van klinisch spoedeisende hulp zijn vooral de dimensionale delen ‘kernlectuur’ en de categoriale delen meer naslagwerk. De combinatie hiervan maakt dit handboek nog steeds tot één van de meest volledige bronnen inzake spoedeisende psychiatrie.

In de verschillende hoofdstukken wordt de theorie meestal bevattelijker gemaakt door het gebruik van figuren en tabellen, aangevuld met casuïstiek: dit verhoogt de leesbaarheid en bruikbaarheid. Een bijkomend voordeel is de beschikbaarheid van een elektronische versie (leeromgeving - De Tijdstroom), met mogelijkheid tot het maken van notities en het aanbod van een aantal crisisinstrumenten. Eigen aan de uitgebreidheid van de vele onderwerpen en het aantal auteurs (74) mist het boek enkel wat uniformiteit wat betreft insteek en kwaliteit.

Bij de recensie van de eerste editie werd dit handboek aangeprezen als een ‘must-read’ inzake spoedeisende psychiatrie en bij die van de tweede editie werd dit herhaald. Deze derde editie brengt hierin geen verandering: nog steeds een ‘must read’!

J. De Fruyt, psychiater-psychotherapeut, Brugge