Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 2, 127 - 127

2015 349 cover rao

General Psychiatry

The traumatized brain. A family guide to understanding mood, memory, and behavior after brain injury

Vani Rao, Sandeep Vaishnavi

Johns Hopkins Press, Baltimore 2015 201 pagina’s, isbn 978-14-214-1795-0, $ 18,95

In dit boek worden de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (nah) beschreven. Deze gevolgen worden onderscheiden in vier domeinen, te weten stemming, cognitief functioneren, gedrag en overige gevolgen (zoals hoofdpijn en verminderde visus). Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor familieleden van patiënten met nah. Het eerste hoofdstuk is daarom ook een algemene verhandeling over het functioneren van het brein. De vier genoemde domeinen worden verder opgedeeld in specifieke problemen zoals depressie, manie, verminderd geheugen en slaapstoornissen. Per probleem wordt een casus gepresenteerd als voorbeeld. Dan volgt een stuk over neurobiologie en de mogelijkheden bij de behandeling. Tot slot geven de auteurs praktische adviezen aan de familieleden hoe om te gaan met deze problematiek.

Het boek is geschreven door experts op het gebied van hersenletsel en dat is te merken aan de zorgvuldigheid van de inhoud van het boek. Hoewel enige overlap tussen de verschillende domeinen onvermijdelijk is, vind ik de verdeling die gemaakt is erg goed gevonden en overzichtelijk.

De inhoud van het boek is goed toegespitst op de praktijk van omgang en behandeling van, veelal niet goed onderkende, psychiatrische en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel. Goede psycho-educatie hierover aan familieleden is van groot belang voor het accepteren van de problematiek en de omgang met een naaste met nah. Met name de stukjes met praktische tips zijn daarom erg handzaam, terwijl de secties over de neurobiologie volgens mij iets te diep op de materie ingaan voor de gemiddelde mantelzorger.

Deze diepgang zorgt er overigens wel voor dat het boek een goede introductie vormt tot het vakgebied voor iedere zorgverlener die af en toe patiënten ziet met gedragsproblemen als gevolg van nah. Het boek zal echter niet veel toevoegen aan de kennis van experts die dagelijks patiënten met nah behandelen. Het feit dat het boek in het Engels is, en lang niet alle mantelzorgers de Engelse taal machtig zijn, maakt dat het boek in Nederland en Vlaanderen slechts een smal publiek zal aanspreken. Een Nederlandse vertaling van het boek zou dit publiek wel aanzienlijk kunnen verbreden.

B.A.A. Bus, psychiater NAH, Boekel