Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 8, 613 - 614

Dutch-Flemish research

Cognitieve achteruitgang meetbaar jaren voor de eerste psychotische episode

J. Vorstman, E. Breetvelt