Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 1, 60 - 60

2014 05 cover schuurman

Ontwikkelingsstoornissen

Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis

Caroline Schuurman, Els Blijd-hoogewys, Peggy Gevers, Red.

Hogrefe,Amsterdam 2013 352 pagina’s, isbn 978-90-799-2984-5, € 29,95

Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis is een boek dat op een heldere en overzichtelijke manier de huidige stand van zaken weergeeft.

Het boek is opgebouwd uit vier delen. In het eerste deel wordt beschreven wat een autismespectrumstoornis (ass) is, hoe deze aandoeningen geclassificeerd worden binnen dsm-5 en hoe handelingsgerichte diagnosestelling verloopt. Voor wie minder vertrouwd is met het werken met volwassenen met deze problematiek zijn de hoofdstukken ‘autisme begrijpen’ geschreven door Peter Vermeulen en ‘levensloopperspectief’ van de hand van Jan-Pieter Teunisse en Gieke Buur een must.

In het tweede deel gaan de auteurs in op de mogelijke en bruikbare psychosociale en biomedische interventies: psychosociale educatie, cognitieve gedragstherapie en farmacotherapie, maar ook op veel minder vaak beschreven interventies zoals mindfulness bij ass, partnerrelatietherapie bij ass, internetbehandeling, behandeling op basis van theory of mind, executievefunctietraining voor volwassenen met ass.

Deel drie is gewijd aan de behandeling van comorbiditeit bij personen met ass. Dit gebeurt kort, duidelijk en zeer praktijkgericht, want aan de hand van casuïstiek. De behandeling van angst, adhd, depressie, dwang, syndroom van Gilles de la Tourette, psychose, eetproblemen, verslaving en persoonlijkheidsstoornissen komt aan bod.

Het boek besluit met deel vier, waarin auteurs stilstaan bij specifiekere thema’s zoals delinquent gedrag bij volwassenen met ass, seksualiteit, autisme bij vrouwen, maar ook lotgenotencontacten voor partners, en ervaringsdeskundigheid.

Het boek is een zeer bruikbaar, vlot leesbaar en praktijkgericht naslagwerk. De redactie is erin geslaagd met een hele schare ervaren collega’s ons op een enthousiasmerende manier handvatten voor de praktijk aan te bieden. Het nodigt uit om regelmatig ter hand te nemen in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij het opstellen van een behandelingsplan, bij twijfel rond differentiaaldiagnose of comorbiditeit, bij het bepalen van de mate van ernst, enzovoort.

De grootste kracht van het boek is dat het gelezen kan worden door hulpverleners die aan de slag zijn met volwassenen met ass en vaak, vanuit het enthousiasme deze stoornis te herkennen, onvoldoende oog hebben voor comorbiditeit en bijkomende problemen. Daarnaast inspireren de hoofdstukken waarin auteurs aangeven hoe de diverse psychotherapeutische opties in te zetten hopelijk de vele ervaren en deskundige hulpverleners die minder vertrouwd zijn met ass en bij wie nu nog soms de zin en moed ontbreken om eindelijk ook met deze groep cliënten aan de slag te gaan. Ik zou dit boek sterk aanbevelen; het verdient een plek in elke praktijk en zeker in de boekenkast van elke psychiatrische ziekenhuisafdeling.

K. Heyde