Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 12, 825 - 825

Dutch-Flemish research

Functionele MRI kan de uitkomst voorspellen van elektroconvulsietherapie bij patiënten met ernstige en therapieresistente depressie

J.A. van Waarde