Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 2, 136 - 136

Ontwikkelingsstoornissen

ADHD bij kinderen. In de reeks Kinderpsychologie in de praktijk

Anneke Eenhoorn

Lannoo Campus, Houten 2012 164 pagina’s, isbn 978-90-209-9974-7, € 17,99

In dit derde boek uit de reeks ‘Kinderpsychologie in de praktijk’ maakt een psychologe de lezer wegwijs in de actuele kennis over aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) bij kinderen. Ze bespreekt de kenmerken, de oorzaken, de gevolgen, de comorbiditeit, de gedragsaanpak en de medicamenteuze behandeling van adhd bij kinderen. Opvallend is ook de aandacht voor de positieve gevolgen van adhd voor kinderen en hun omgeving. Daarnaast belicht de auteur op een wetenschappelijk correcte manier een aantal nieuwe inzichten omtrent adhd, zoals de ontwikkeling van het puberbrein, haperende executieve functies, computergames, mindfulness, neurofeedbacktraining en diëten. Het boek besluit met een handige en uitgebreide lijst van boeken,websites en verenigingen voor ouders of therapeuten. Er is al veel geschreven over adhd. Maar ouders, leerkrachten, opvoeders en therapeuten met beperkte ervaring met adhd komen hier niet bedrogen uit. Dit is een toegankelijk boek voorbetrefiedereen die in aanraking komt met kinderen met adhd. Door het eenvoudig taalgebruik en omschrijving van vaktermen bereikt het boek zijn doelpubliek. Het boek leest vlot en is ook gestructureerd opgesteld, waarbij de auteur elk hoofdstuk met een samenvatting afsluit. Alles wordt rijkelijk geïllustreerd met herkenbare voorbeelden uit de praktijk. De schrijfstijl nodigt de lezer uit tot meer begrip en sympathie voor kinderen met adhd.

Kortom, dit boek leent zich voor psychoeducatie voor opvoeders en biedt de hulpverlener een taal aan om op een eenvoudige manier te communiceren over adhd.

B. Singh