Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 3, 221 - 222

Referaat

Metformine voor behandeling van amenorroe en gewichtstoename ten gevolge van antipsychoticagebruik

M.H. de Jong, A.R. van Gool