Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 6, 435 - 436

Letter to the editor

Reactie op Sonnen & De Ridder en Kooij, Buitelaar & Van Tilburg betreffende 'Voorstel voor diagnostiek en behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) op volwassen leeftijd', in Tijdschrift voor Psychiatrie 1999/6

A. Grijpma, M. Gorissen