Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 36ste voorjaarscongres 2008/suppl. 1

Spring congress

Bijblijfsessies

Preventie van potentiële gevaren van farmacotherapie

W.J. Broekema

Bijblijfsessies

De richtlijn in de praktijk

A.P.A.M. Stockmann, G.M.A. Westermann

Bijblijfsessies

Gebruik van benzodiazepines en stimulantia tijdens zwangerschap en lactatie

J.G.F.M. Hovens

Bijblijfsessies

De ptss in het Pro Justitia-onderzoek

T. Rinne

Bijblijfsessies

Stand van zaken wetenschappelijk onderzoek - ideeën voor onderzoek

A. De Ranitz

Bijblijfsessies

De dissociatieve stoornissen in het Pro Justitia-onderzoek

R.J.P. Rijnders

Bijblijfsessies

De deskundige en het tuchtrecht

P.P.G. Hodiamont

Bijblijfsessies

Shared decision making in de praktijk van de verslavingszorg: eerste resultaten

E.A.G. Joosten

Bijblijfsessies

Parafilieën en hyperseksualiteit: taxonomie en diagnostiek

R.F. Ferdinand, A.C. Vink, J. De Jong

Bijblijfsessies

De aanleiding en de ontwikkeling van de richtlijn

P.F. Schothorst

Bijblijfsessies

Transgenerationele overdracht van psychiatrische aandoeningen

A.C. Van Reekum

Bijblijfsessies

Psychofarmaca tijdens zwangerschap en lactatie

I.M. Van Vliet, M. Vorstenbosch, J.G.F.M. Hovens, M. Shak Shie

Bijblijfsessies

Introductie www.psychiatrienet.nl en de rubriek Tijdschriften

P.N. Van Harten, H.W. Hoek

Bijblijfsessies

De ingrediënten van een gezond geloof

M.R. De Vries-Schot

Bijblijfsessies

Casuïstiekbespreking: de spirituele dimensie in diagnostiek en behandeling

W.A.C. Schijns

Bijblijfsessies

Psychische stoornissen van kinderen en adolescenten

L. Dil

Bijblijfsessies

Classificatie van psychische stoornissen bij volwassenen

S. De Maat

Bijblijfsessies

Stand van zaken betreffende implementatie/deelname fotres

J.A. Westendorp

Bijblijfsessies

Inleiding fotres - inhoudelijke aspecten

M. Westerborg

Bijblijfsessies

Zieke kinderen en de preventie van persoonlijkheidsstoornissen: gegevens uit de literatuur en casuïstiek

M. Thunnissen

Bijblijfsessies

Nieuwe antidepressiva, augmentatie- en additiestrategieën

L. Timmerman

Bijblijfsessies

Parafilieën en hyperseksualiteit: de behandelpraktijk

J. De Jong, R.F. Ferdinand, A.C. Vink

Bijblijfsessies

Gebruik van antidepressiva en stemmingsstabilisatoren tijdens zwangerschap en lactatie

I.M. Van Vliet

Bijblijfsessies

De Wet Bopz en wilsbekwaamheid

A. Vellinga

Bijblijfsessies

Diagnostiek en behandeling van angststoornissen bij ouderen

J. Schuurmans, G. Hendriks, A.M. Pot, M. Veerbeek