Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 36ste voorjaarscongres 2008/suppl. 1

Spring congress

Workshops

Practice-based evidence en evidence-based practice in de psychotherapie

P.M.F.J.J. Knapen, A.C. Van Reekum

Workshops

Groepssupervisie in de opleiding tot psychiater, preventief tegen burn-out?

A.M. Van Nispen Tot Pannerden, J. Rijn-Van Den Meijdenberg, K. Ter Horst

Workshops

Samen sterker: de kracht van samenwerking tussen kinderpsychiater en collega somaticus

A.P. Cohen, H. Delemarre- Van De Waal, H.H. Derkx, H.M. Sachse-Bonhof, A.C. Theil, A.L.C. De Vries

Workshops

Begeleide intervisie van huisartsgroepen volgens Balintmethode

J. Van Trier

Workshops

Preventieve basiszorgcoördinatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

H.J. Wansink, S. Den Heijer

Workshops

Vroege interventie bij psychose in Amsterdam

H.E. Becker

Workshops

Ouderen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen in de forensische psychiatrie

S.P.J. Van Alphen, T.I. Oei, J.A.C. Bleeker

Workshops

Telepsychiatrie: een nieuwe manier van behandelen

V.J.A. Buwalda, D. Mucic

Workshops

De 'linking pin' tussen autisme, preventie en zorg: integratie

C.G.G.M. Van Der Meijden, M.J.J. Polman, C.J.A. Koopal

Workshops

De behandeling met clozapine

D. Van Dijk

Workshops

Gezinsgerichte therapie ('Family Focused Therapy') bij de bipolaire stoornis

W.E. Van Bree

Workshops

Begeleide zelfhulp, een nieuwe interventie bij het overwinnen van angstklachten

C.A. Van Boeijen

Workshops

Communicatieve vaardigheden gericht op vergroten effectiviteit en empathisch vermogen

S.H.M. Spijkers, M. Cluysenaer-Lauwers

Workshops

Alcoholdebaas.nl: internetbehandeling, meer dan een volwaardige onlinebehandeling

M.G. Postel

Workshops

De preventieve ouder-peutergroep voor ouders met psychiatrische problemen

C. Verdoold

Workshops

Depressies bij ouderen: van apathie tot agitatie

M. Stek, D. Rhebergen

Workshops

De rol van de psychiater in een team voor (functie) Assertive Community Treatment

J.B. Zoeteman, F. Dreef

Workshops

Effecten eerste-psychosezorg in Eindhoven: preventie door presentie

M.J.M. Verhaegh, P.J.E. Roks, H. Kroon

Workshops

Experiëntiële workshop Acceptance and Commitment Therapy (act)

L.F.M. Goessens

Workshops

Evidence-based farmacotherapie bij een eerste psychose: preventie polyfarmacie en medicatieontrouw

M.W.H. Lochmann Van Bennekom, H.J. Gijsman, F.G. Zitman

Workshops

Emotieregulatietraining: een groepstraining voor adolescenten

H.M. Wiersema

Workshops

Farmacotherapeutische behandelalgoritmen bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen

T. Ingenhoven, R. Knegtering

Workshops

Health for Body and Mind; preventieprogramma voor de lichamelijke gezondheid van kinderen met psychiatrische problematiek

A.L. Struik, M. Pijpers, J. Widdershoven

Workshops

Het Taakgericht Programma in Curium-lumc; de opzet van een preventief programma

B.E.B.M. Huskens, R. Eijsberg, B.M.W. Dubelaar, H.C. Norder, L.J. Van Delft

Workshops

Interpersoonlijke psychotherapie in groepsbehandeling voor ouders van kinderen met psychiatrische problematiek

J.J.F. Brouwers, J. Vermaas, W.A.J.M. Schlooz, J.G.E. Janzing