Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 12, 859 - 860

Sociale psychiatrie

Rehabilitatie: dat is toch normaal?!

Kar, F. van de, van Keijzerswaard, A., & van Wel, T. (Red.)

Van Gorcum, Assen 2003 102 pagina's , ISBN 90 232 3896 6, € 17,25

De ervaringen met rehabilitatie zijn gunstig, zo constateren de redacteuren in de inleiding. De huidige ggz houdt zich echter nog steeds te veel bezig met alleen het terugdringen van de symptomen en de stoornis. Hoe de redactie daar met deze bundeling artikelen op in wil gaan, blijft verder onduidelijk. De bundel, ontstaan naar aanleiding van een congres, bestaat uit drie delen. In het eerste deel probeert Van Wel een voor heel Nederland acceptabele definitie van rehabilitatie te geven en de diverse stromingen te bespreken. In de tweede bijdrage wordt de module rehabilitatie van regio Midden-Westelijk Utrecht beschreven. Dit is een mooi voorbeeld van een geslaagde poging tot integratie in het zorgaanbod. Het tweede deel bundelt een aantal bijdragen over de begeleider en het thema rehabilitatie in de breedste zin van het woord.Één bijdrage gaat over het belang van aansluiten bij de beleving van de cliënt. Dit wordt in een andere bijdrage specifieker gemaakt met adviezen over de omgang met paranoia. Twee bijdragen gaan over onderwerpen betreffende implementatie. Een theoretisch hoofdstuk handelt over het samengaan van integrerende verpleegkunde en individuele rehabilitatie. Een ander hoofdstuk geeft een beschrijving van de omslag binnen een verpleegkundig team van probleemgestuurd naar ontwikkelingsgestuurd verplegen. In de laatste bijdrage van dit deel wordt een lans gebroken voor het uit de exclusiviteit van de relatie tussen begeleider en cliënt halen van rehabilitatie. In het derde deel komt de cliënt aan het woord. In de eerste bijdrage is dat in een interview met een medewerker van het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid. In de tweede bijdrage wordt verslag gedaan van een project waarbinnen cliënten participeren in de rehabilitatieopleiding voor begeleiders betreffende het onderwerp bejegening. De bijdragen in deze bundel zijn zonder uitzondering lezenswaardig. Maar bij elkaar verzameld kan ik niet nalaten me af te vragen wat nou de bindende factor is en wie men beoogt te bereiken. In mijn ogen is het meer een dikke aflevering van het tijdschrift Passage naar aanleiding van een congres, dan een samenhangend geheel betreffende een bepaald onderwerp.

H.E. Luijten