Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 12, 881 - 881

Psychologie

Methoden en technieken van onderzoek in de psychologie

Maris, E.

Acco, Leuven 2003 581 pagina's, ISBN 9033452936, € 46,-

Eris Maris, docent methoden en technieken van empirisch psychologisch onderzoek aan de katholieke Universiteit Nijmegen, heeft zijn lesstof in een fraai vormgegeven handboek op schrift gesteld. De stof is gedurende vijf jaar door Nijmeegse studenten en gedurende drie jaar door Leuvense studenten bestudeerd en van commentaar voorzien. De volgende onderwerpen komen aan bod: dataverzamelingsmethoden, meten van psychologische variabelen, betrouwbaarheids- en validiteitsanalyse, variantie- en covariantieanalyse, regressieanalyse en factoranalyse. Maris gaat eveneens in op de wijze waarop deze technieken in het veelgebruikte statistische pakket spss (Statistical Product and Service Solutions) kunnen worden aangestuurd. Voorts bevat het boek ruim tweehonderd opgaven, waarvan er veel ook bestemd zijn om met behulp van spss uit te voeren.
Het boek is zodanig elementair geschreven en ontworpen, dat het ook als zelfstudieboek dienst kan doen. De studenten moeten dan overigens wel van het type doorzetter zijn en het uiteenrafelen van de vele formules niet schuwen. Maris zelf studeerde in Leuven en dat klinkt door in de zelfstudieopzet van het boek. Men moet het boek niet ter hand nemen voor kwalitatieve methoden, voor n=1-onderzoeken of voor een analyse van de bijdrage van theorieontwikkeling aan het bedrijven van wetenschap. Een meer wetenschapsfilosofische beschouwing over de methodologie treft men evenmin aan.
Dit handboek is geschikt voor de eerste jaren van de psychologieopleiding, voor de bachelorfase. Voor researchmaster moet je al snel de beschikking hebben over meer gespecialiseerde boeken.

J.J.L. Derksen