Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Sociale psychiatrie

Multicultural Counselling. A Reader

Palmer, S. (Red.)

Sage Publications, London 2002 280 pagina's, ISBN 0 7619 6376 6, £19,99

Deze reader bevat twintig bijdragen die het afgelopen decennium in diverse tijdschriften zijn gepubliceerd. De redacteur heeft bij de samenstelling gekozen voor bijdragen die hem 'aan het denken hebben gezet'. De auteurs zijn vrijwel allen psychologen en de bijdragen zijn voornamelijk gericht op de situatie in Groot-Brittannië. Hoewel de redacteur geen omschrijving geeft van 'counseling' wordt uit de bijdragen duidelijk dat het begrip het beste als 'psychotherapie' vertaald kan worden en zich dus niet beperkt tot kortdurende - al dan niet rogeriaanse - focale vormen van psychotherapie.

De bundel begint met bijdragen over aspecten die van belang zijn als therapeut en patiënt van verschillende etnische komaf zijn en richtlijnen voor de manier van daarmee omgaan. Daarna volgen twaalf bijdragen die elk een eigen theoretisch raamwerk presenteren voor transculturele psychotherapieën, zoals een existentieel-fenomenologisch perspectief, ideografische, narratieve en eclectische therapievormen en zelfs een boeddhistische benadering die veel lijkt op wat wij kennen als (cognitieve) gedragstherapie. Verder zijn er een drietal bijdragen die de voors en tegens bespreken van het 'matchen' van therapeut en patiënt naar etniciteit. Tot slot zijn er nog drie bijdragen die verslag doen van empirisch onderzoek over onder meer vooringenomenheid bij toekomstige therapeuten ten aanzien van allochtone patiënten. De bundel wordt afgesloten met een index en met bijlagen over aanbevolen literatuur en een lijst van professionele organisaties in Groot-Brittannië op het gebied van transculturele psychotherapie. Elke bijdrage eindigt met vier discussiestellingen waardoor deze reader zich goed leent voor onderwijsdoeleinden.

Diegenen die al een paar boeken op het terrein van de transculturele psychotherapie gelezen hebben, zullen veel open deuren tegen komen. Aanbevelingen als 'hou rekening met en verdiep je in de cultuur van de ander' en 'ken je eigen culturele beperkingen in je denken' zijn inmiddels genoegzaam bekend en roepen al gauw verveling op. Anderzijds zitten er ook enkele pareltjes tussen waaronder een erudiete bijdrage van Laungani. Hij beschrijft een gedetailleerd vierdimensionaal model waarmee cultuurverschillen tussen westerlingen en Aziaten aardig in kaart kunnen worden gebracht en waarmee tal van problemen in psychotherapieën verklaard en wellicht voorkomen kunnen worden. Ook de bijdrage van Jewel is de moeite waard. Hij geeft een overzicht van het belangrijkste empirisch onderzoek op het terrein van multicultural counseling.

Al met al een bundel die goed bruikbaar is als eerste verkenning en voor opleidingen en cursussen op het terrein van transculturele psychotherapie.

M.H. Braakman