Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Psychopathologie

Wat borderline met je doet

Hegger, H.

Boekencentrum, Zoetermeer 2003 149 pagina's, ISBN 90 239 1313 2, € 13,50

Dit 149 pagina's tellende boek werd geschreven voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (bps) en voor hun omgeving.

Het taalgebruik is meestal toegankelijk voor een breed publiek. Het boek is opgebouwd uit twee delen. Eerst worden er een aantal herkenbare verhalen van patiënten en een naastbetrokkene geschetst aan de hand van interviews. Daarna volgen meer uitleg en vooral veel bruikbare tips voor het omgaan met de stoornis, zowel voor de patiënt zelf als voor de omgeving. Voor de patiënt met een bps kan het boek een zinvolle aanvulling zijn op een therapie; het heeft zeker niet de bedoeling om een alternatief te vormen. Voor de omgeving komt het tegemoet aan de vele vragen. Zeker als er bij de behandelingen weinig ruimte wordt gemaakt voor het systeem, kan de familie verwezen worden naar dit boek, zonder dat de behandelaar specifiek iets moet zeggen over de patiënt die hij behandelt.

Inhoudelijk is het goed geschreven, door iemand die goed vertrouwd is met het onderwerp. De structuur is echter niet altijd duidelijk. Vooral het hoofdstuk Informatie over de borderline stoornis is wat minder uitgewerkt dan de andere. Zo worden er vele theoretische begrippen aangestipt zonder dat er dieper op in wordt gegaan. Dit lijkt een bewuste keuze van de auteur te zijn, maar het brengt voor de leek het risico met zich mee van verwarring.

Een leuk aspect van dit boek is dat er een hoofdstuk over de invloed van het geloof bij mensen met een bps is toegevoegd. Dit is iets dat - zoals ook in het boek terecht gesteld - niet altijd aan bod komt bij een behandeling en toch ook mogelijkheden kan bieden.

Kortom, een goed boek voor mensen zonder therapie-ervaring.

A. Berens