Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: su��cide

Overzichtsartikel

2020/4

M. Sabbe, G. Hendrickx, E. Vanlinthout, S. Tremmery

Ouders van suïcidale jongeren en transitiepsychiatrie; ethische en therapeutische uitdagingen, 274 - 282

Onderzoeksartikel

2019/12

A.A. de Lely, H. Schaap-Jonker, A.W. Braam

Bevindelijk gereformeerd: risicofactor voor suïcide? Een retrospectief cohortonderzoek naar de incidentie van suïcides in een christelijke ggz-instelling, 837 - 844

Klinische Praktijk

2019/1

F. Koolen, J.A. Schippers, A.M.L. Oude lashof, C. Leue

Hiv, antiretrovirale therapie en suïcidaliteit; een multidisciplinaire gevalsbeschrijving en bijbehorend neuro-immunologisch model, 57 - 61

Klinische Praktijk

2018/9

A.W. Braam, D.W.G.M. Tijdink

Zelfdoding door een aios psychiatrie – reflectie en postventie, 637 - 641

Onderzoeksartikel

2018/9

M.H. de Groot, R.T. Kleppe, E. Pols, R.F.P. de Winter, A.J.F.M. Kerkhof

Datagestuurd leren van suïcidale incidenten met KEHR SUICIDE: GGz Eindhoven als praktijkvoorbeeld, 581 - 591