Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: systematische review

Overzichtsartikel

2020/11 Leefstijl

D. Vancampfort, T. Scheewe, T. van Damme, J. Deenik

Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aan-doeningen; systematische review van recente meta-analyses, 936 - 945

Overzichtsartikel

2018/5

E. Mordijck, M. Danckaerts, P. Onghena

N=1-trials in de kinder- en jeugdpsychiatrie: gebruik van stimulantia bij ADHD, 315 - 325