Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: acute ambulante psychiatrische zorg

Oorspronkelijk artikel

2017/7

M.H. Hoek, A.W. Braam

Knooppunt psychiatrische crisisdienst: evaluatie van patiëntenstromen; samenhang tussen aanmeldreden, aanmelder en crisisbeleid, Utrecht 2009-2015, 396 - 405

Oorspronkelijk artikel

2016/9

J. Stobbe, J.R.J. de Leeuw, C.L. Mulder

Werkwijze van ambulante psychiatrische crisisdiensten in Nederland, 624 - 631