Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Trefwoordenregister: spoedgevallendienst

Korte bijdrage

2016/9

D. De Loecker, A. Koeck, J. Cootjans, S. Veeckman

Gedwongen opnames vanuit een PAAZ en een spoedgevallenafdeling van een algemeen ziekenhuis (2005-2014), 650 - 654

Oorspronkelijk artikel

2015/5

S. Veeckman, I. Hubloue, D. Lauwaert, F. Matthys

Psychiatrische aanmeldingen op de spoedgevallendienst van het uz Brussel, 2003-2012, 323 - 331