Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: fMRI

Oorspronkelijk artikel

2015/3

K. Thomaes*, E. Dorrepaal*, A.J.L.M. van Balkom, D.J. Veltman, J.H. Smit, A.W. Hoogendoorn, N. Draijer

Complexe PTSS na vroegkinderlijk trauma: emotieregulatietraining als aanvulling op de PTSS-richtlijn, 171 - 182

Overzichtsartikel

2014/6

J. Van Hecke, T.E. Gladwin, J. Coremans, W. Hulstijn, B. Sabbe

Functionele MRI bij schizofrenie: belang van aangepaste taak in de scanner, 385 - 393