Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: klinische besluitvorming

Oorspronkelijk artikel

2015/5

P. Ter Horst, A. Jessen, S. Bogaerts, M. Spreen

Behandelduur tot eerste toekenning tbs-verlof in een Nederlandse forensische psychiatrische kliniek; dossieronderzoek naar invloed van patiëntkenmerken en delict, 314 - 322

Oorspronkelijk artikel

2014/4

P. Ter Horst, M. van Ham, M. Spreen, S. Bogaerts

Behandelevaluatie en klinische besluitvorming met HKT-30-ROM, 228 - 236