Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: lichamelijke gezondheid

Overzichtsartikel

2020/11 Leefstijl

D. Vancampfort, T. Scheewe, T. van Damme, J. Deenik

Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aan-doeningen; systematische review van recente meta-analyses, 936 - 945

Gevalsbeschrijving

2014/1

F.M. van Hasselt, Y. Coehorst, L. Verheijen-Breemhaar, B. Feenstra, A.J.M. Loonen

Tbc bij een vrouw met een ernstige psychiatrische aandoening, 50 - 53