Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: DSM-5

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

T.A.M.J. van Amelsvoort, F. Van Den Eede, K. Goethals, H.J.C. van Marle, A.T.F. Beekman

Structurele wijzigingen in de DSM-5: begin van een hervorming?, 152 - 156

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

A.T.F. Beekman, R.A. Schoevers

Wat betekent de DSM-5 voor de positie van psychiatrische patiënten?, 217 - 221

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

L. Van Assche, P. Persoons, M. Vandenbulcke

Neurocognitieve stoornissen in de DSM-5: een kritische bespreking, 211 - 216

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

A.L. van Bemmel, G.A. Kerkhof

Slaap-waakstoornissen en DSM-5, 192 - 195

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

H.J.C. van Marle

Impulscontrole-, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-5: geen leeftijds- en categorische afgrenzing meer, 201 - 205

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

C.M. van der Feltz-Cornelis, B. van Houdenhove

DSM-5: van somatoforme stoornissen naar ‘somatic symptom and related disorders’, 182 - 186

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

K. Goethals, P. Cosyns

Seksuele stoornissen in de DSM-5, 196 - 200

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

M.W. Hengeveld

De DSM: achtergrond en vertaling, 157 - 161

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

A.J.L.M. van Balkom, L. Gabriëls, O.A. van den Heuvel

Angst, obsessieve-compulsieve stoornis en trauma in de DSM-5, 177 - 181

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

J. Zinkstok, J. Buitelaar

Het hoofdstuk ‘neurodevelopmental disorders’ in de DSM-5, 162 - 166

Korte bijdrage

2014/12

S.P.J. van Alphen, G. Rossi, E. Dierckx, R.C. Oude Voshaar

DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, 816 - 820

Essay

2014/11

J.P. Glaser

Multipele, ‘fout-positieve’ diagnosen bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; effect van interferentie tussen verschillende diagnostische modellen, 737 - 742

Essay

2012/9

J.T.V.M. de Jong

DSM-5 en cultuur, 807 - 818

Korte bijdrage

2012/11 themanummer Klinische Stagering en Profilering

W. van den Brink, G.M. Schippers

Stagering en profilering bij verslaving, 941 - 948