Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: België

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

R.P. Bruffaerts, K. Demyttenaere, S.J. Claes

Urgentiepsychiatrie in België; een uitdaging voor de geestelijke gezondheidszorg, 35 - 39

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

P. Cosyns, S. Koeck, R. Verellen

De justitiabele met een psychische stoornis in Vlaanderen, 63 - 68

Oorspronkelijk artikel

2017/6

E. Deboosere, J. Steyaert, M. Danckaerts

Het gebruik van antipsychotica bij kinderen en jongeren in België, 2005-2014, 329 - 338

Oorspronkelijk artikel

2017/4

L. Favril, F. Vander Laenen, K. Audenaert

Suïcidaal gedrag bij gedetineerden in Vlaanderen: prevalentie en samenhang met psychische distress, 203 - 211

Oorspronkelijk artikel

2015/5

S. Veeckman, I. Hubloue, D. Lauwaert, F. Matthys

Psychiatrische aanmeldingen op de spoedgevallendienst van het uz Brussel, 2003-2012, 323 - 331

Oorspronkelijk artikel

2015/3

M. Morrens, G. Dom

Voorschrijven van antipsychotica; landelijke vergelijking van de Belgische gewesten, 2004-2012, 161 - 170

Oorspronkelijk artikel

2005/5

P. Sienaert, W. Milo, J. Peuskens

De praktijk van elektroconvulsietherapie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Resultaten van een enquê;teonderzoek, 279 - 287