Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: chronische psychiatrische patiënten

Oorspronkelijk artikel

2013/3

J.R. Theunissen, P. Duurkoop, M. Kikkert, J. Peen, J. Dekker

Na de extramuralisering. II. Een crosssectionele studie naar psychisch en sociaal functioneren en kwaliteit van leven van een steekproef van chronische psychiatrische patiënten in de Amsterdamse ggz, 153 - 163

Oorspronkelijk artikel

2011/8

J. Peen, J. Theunissen, P. Duurkoop, M. Kikkert, J. Dekker

Na de extramuralisering; een retrospectief onderzoek naar omvang en zorggebruik van de groep chronische patiënten in de Amsterdamse ggz, 509 - 517