Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: medewerkers

Oorspronkelijk artikel

2014/7

E.J.M. Penterman, C.P.F. van der Staak, H.L.I. Nijman

Inschatten en rapporteren van agressie in relatie tot persoonskenmerken van crisismedewerkers, 448 - 454

Oorspronkelijk artikel

2011/3

E.J.M. Penterman, J.M.L. Smeets, C.P.F. van der Staak, H. Özer, H.L.I. Nijman

Persoonlijkheidskenmerken van crisisdienstmedewerkers in de ggz, 145 - 151