Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: zorgpatronen

Oorspronkelijk artikel

2012/9

A.I. Wierdsma, G.A.M. Driessen, H.M. Smeets, E. Visser

Regionale verschillen in nazorg bij inbewaringstelling, 777 - 783

Oorspronkelijk artikel

2002/8

C.L. Mulder, A.I. Wierdsma

Voor wie is de acute dienst?, 523 - 531