Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: angststoornis

Onderzoeksartikel

2020/3

W.H. Braam, J. Spijker, G.J. Hendriks, J.N. Vrijsen

Afname van depressie en de uitkomst bij de behandeling van angststoornis – een observationele studie van ROM-data, 187 - 193

Overzichtsartikel

2018/6

W.A.M. van der Veen, J.W. Renes, R.W. Kupka, E.J. Regeer

De effectiviteit van medicamenteuze en psychotherapeutische behandeling van comorbide angststoornissen bij patiënten met bipolaire stoornis, 388 - 396

Oorspronkelijk artikel

2018/1

M. van der Mheen, L.M. ter Mors, M.A. VAN den Hout, D.C. Cath

Routine outcome monitoring bij de behandeling van angststoornissen: diagnosespecifieke versus generieke meetinstrumenten, 11 - 19

Overzichtsartikel

2017/6

J.E. Verhoeven, P. van Oppen, B.W.J.H. Penninx

Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte, 350 - 359

Oorspronkelijk artikel

2010/2

R. Van Roy, F. Van Den Eede, K. Peeters, C. Kenis, B.G.C. Sabbe, S.J. Claes

Comorbide angststoornissen en stoornissen in alcoholgebruik bij bipolaire I-stoornis; onderzoek in een Vlaamse populatie, 69 - 78

Overzichtsartikel

2009/4

H.A.D. Visser, H.J.G.M. van Megen, P. van Oppen, A.J.L.M. van Balkom

Een nieuw verklaringsmodel voor de obsessieve-compulsieve stoornis, 227 - 237