Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: monitoring

Korte bijdrage

2013/6

P.G.W.M. Wuisman, M.G.F. Wuisman-Frerker, M.M.B. van Pelt-Halders

Monitoring van risicofactoren bij het gebruik van antipsychotica, 439 - 445

Oorspronkelijk artikel

2010/4

H. Kamphuis, J. Arends, L. Timmerman, J. van Marle, J. Kappert

Myocarditis en cardiomyopathie; ernstige complicaties van clozapinetherapie, 223 - 233

Overzichtsartikel

2008/9

W. Cahn, D. Ramlal, R. Bruggeman , L. de Haan, F.E. Scheepers, M.M. van Soest, J. Assies, C.J. Slooff

Preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik, 579 - 591

Korte bijdrage

2007/8

A.I. Wierdsma, S. Sytema, J.J. van Os, C.L. Mulder

Hebben we psychiatrische casusregisters nog wel nodig?, 569 - 573