Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Trefwoordenregister: autisme

Onderzoeksartikel

2020/12

E. Thys, C.I. Struyven, M. De Hert

Stigma rond schizofrenie, psychose en autisme in de Vlaamse dagbladen, 2013-2017, 1030 - 1039

Overzichtsartikel

2020/02

G.M. Marijnissen, R.D. Zwittink, E.J. Kuijper, E.F. van Furth

Microbioom en psychiatrie: autisme als voorbeeld, 131 - 140

Essay

2018/8

K. Hens, R. Langenberg

Biologie en context; ervaringen van volwassenen met een diagnose autisme, 536 - 543

Oorspronkelijk artikel

2017/9

G.J. Rosbergen, M.P. Jansen, A.R. Rosbergen-De Vries, Y. Roke, R. Otten

Slaap-waakstoornissen bij volwassenen met autisme in een klinische setting: een pilotstudie, 520 - 527

Korte bijdrage

2015/7

E.P. van der Laan, A.M. Euser, I.D.C. van Balkom

De sociale dimensie van kwaliteit van leven binnen de zorg voor volwassenen met autisme, 526 - 530

Oorspronkelijk artikel

2014/6

E. Thys, C.I. Struyven, M. Danckaerts, M. De Hert

Stigma rond schizofrenie en autisme in de Vlaamse dagbladen, 365 - 374

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

J. Zinkstok, J. Buitelaar

Het hoofdstuk ‘neurodevelopmental disorders’ in de DSM-5, 162 - 166

Gevalsbeschrijving

2013/5

J. Harlaar, I.L. Gelderblom, A. van der Sijde, D. Bastiaansen

Jongvolwassene met autisme en verhoogd somatisch risico die weigert mee te werken aan bloedonderzoek bij antipsychoticagebruik, 375 - 379

Korte bijdrage

2013/11 themanummer Verslaving

B.B. Sizoo, P.J.M. van Wijngaarden-Cremers, R.J. van der Gaag

Autismespectrumstoornissen en verslaving, 873 - 878

Oorspronkelijk artikel

2012/8

R. Vuijk, P.F.A. de Nijs, S.G. Vitale, M. Simons-Sprong, M.W. Hengeveld

Persoonlijkheidsaspecten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen gemeten met de ‘Temperament and Character Inventory’ (TCI), 699 - 707

Oorspronkelijk artikel

2012/5

H. Schaap-Jonker, J. van Schothorst-van Roekel, B. Sizoo

Het godsbeeld in relatie tot autistische trekken en kerkelijke achtergrond, 419 - 428

Korte bijdrage

2012/11 themanummer Klinische Stagering en Profilering

R.J. van der Gaag, P.J.M. van Wijngaarden-Cremers, W.G. Staal

Stagering: een ontwikkelingspuzzel, 965 - 972

Overzichtsartikel

2010/11

H.M. Geurts, L. Deprey, S. Ozonoff

De diagnostiek van comorbiditeit bij patiënten met een autismespectrumstoornis, 753 - 761

Gevalsbeschrijving

2007/4

C.F. de Winter, F. van Dijk, W.M.A. Verhoeven, D.M. Dhossche, J.J. Stolker

Autisme en katatonie. Een succesvolle behandeling met lorazepam, 257 - 261

Overzichtsartikel

2006/8

M.A. Hansman-Wijnands, J.W. Hummelen

Differentiële diagnostiek van psychopathie en autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Empathiegebrek als kernsymptoom, 627 - 636

State-of-the-art-artikel

2003/9

R.J. van der Gaag

Autismespectrumstoornissen: oorzakelijke factoren, 549 - 558