Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: dyskinesie

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

D.E. Tenback, P.R. Bakker, P.N. van Harten

Risicofactoren van tardieve bewegingsstoornissen bij schizofrenie, 120 - 124

Overzichtsartikel

2007/10

T.J. Timmer, A.J. Fouwels

Verslikking en verstikking door antipsychotica, 743 - 751