Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: validiteit

Oorspronkelijk artikel

2015/9

S.J.L.M. Kemps, C.G. Kooiman

Het meten van mentaliseren; een poging met de Reflective Functioning Rating Scale, 645 - 655

Essay

2015/7

M. Barendregt

Benchmarken en andere functies van ROM: back to basics, 517 - 525

Essay

2012/9

J.T.V.M. de Jong

DSM-5 en cultuur, 807 - 818

Overzichtsartikel

2010/5

G.T. Blok, E. de Beurs, A.G.S. de Ranitz, T. Rinne

Psychometrische stand van zaken van risicotaxatie-instrumenten voor volwassenen in Nederland, 331 - 341

Essay

2005/3

J.M. Havenaar

Waarom een diagnose schizofrenie?, 149 - 155

Oorspronkelijk artikel

2004/8

W.J. Canton, T.S. van der Veer, P.J.A. van Panhuis, R. Verheul, W. van den Brink

De voorspellende waarde van risicotaxatie bij de rapportage pro Justitia Onderzoek naar de HKT-30 en de klinische inschatting, 525 - 535