Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: therapieresistentie

Essay

2020/4

P.C.M. Herpers, J.E.C. Neumann, W.G. Staal

Suïcidaliteit bij adolescenten met therapieresistente internaliserende problematiek, 283 - 290

Overzichtsartikel

2008/4

M.A. Selis, F.P.M.L. Peeters

Augmentatie met atypische antipsychotica bij de behandeling van therapieresistente depressieve patiënten: een overzicht, 213 - 222

Gevalsbeschrijving

2008/2

M.R. Koerhuis, A. Wunderink, W.A. Nolen

Een psychotische depressie en onvoldoende effect van farmacotherapie en elektroconvulsietherapie. Wat zijn de volgende opties?, 107 - 112

Oorspronkelijk artikel

2000/8

C.M. Sterrenburg-van de Nieuwegiessen, A.J.M. Loonen, J.B. Bakker

Polyfarmacie en irrationele combinaties van psychofarmaca bij verblijfspatiënten in het apz: kunstfout of onvermijdelijk?, 565 - 574

Gevalsbeschrijving

2000/11

E.C.A. Collumbien

Een geval van therapieresistente manie , 851 - 855