Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: beleid

Essay

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

M.G. Nijs, J.M. Bueno de Mesquita

De toekomst van de psychiatrie en de psychiater van de toekomst, 217 - 223

Overzichtsartikel

2012/9

S. Tremmery, A. de Decker, M. De Hert, J. De Varé, M. Danckaerts

Agressiebeleid op een forensische psychiatrische unit voor adolescenten; literatuuroverzicht en implementatie in de praktijk, 797 - 806

Essay

2010/11

A. Dols, W. van Tilburg

Terugdringen van separaties, waar staan we en hoe verder?, 775 - 783

Overzichtsartikel

2006/4

P. Ventevogel, J.T.V.M. de Jong

De effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, 283 - 293

Essay

2006/1

G.J.M. Hutschemaekers, B.G. Tiemens

Het einde van een sectorale ggz. Ontwikkelingen, trends en controverses in Nederland, 27 - 37