Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: internering

Oorspronkelijk artikel

2016/8

I. Jeandarme, C. Pouls, K. Hanoulle, T.I. Oei, S. Bogaerts

Klinische implicaties van afschaffing van de ministeriële internering in België: onderzoek naar profiel van Vlaamse geïnterneerden-veroordeelden, 574 - 582

Oorspronkelijk artikel

2013/5

M. De Clercq, F. Vander Laenen

Gebruik van testinstrumenten in psychiatrische deskundigenverslagen bij internering; een exploratief dossieronderzoek in het gerechtelijk arrondissement Gent, 337 - 347

Essay

2009/4

H. Smets, R. Verelst, J. Vandenberghe

Geestesziek en gevaarlijk: gedwongen opname of internering? Het Belgische wettelijke kader, 217 - 225